Friday, January 22, 2016

Külägädä Tölke Bar - күләгәдә төлке бар - Kamil Kärimov

This is another book from the library of David Bade
Kazan - Tatarstan Kitap Näşriyäte - 1990
Povestlar, Xikäyälär

No comments: