Monday, December 21, 2009

YUREGEMNENG YARASI

YUREGEMNENG YARASI

Hetfe urman buylarinnan, Yermi miken kem gene. (x2)
Singa jiygan ceceklernin, Nik alding bersen gene? (x2)

Heeey,
Kuzengneng karasi, yuregemneng perasi,
Ey, kuzengneng karasi la, yuregemneng perasi,
Eyt janiyim awiliginda kaysi yuldan barasi. (x2)

Hetfe urman buylarınnan Cisme apa ciltirap (x2)
Mine kurgec nik kacasing, Yilmayip jirlar jirlap? (x2)

Heeey,
Kuzengneng karasi, yuregemneng perasi,
Ey, kuzengneng karasi la, yuregemneng perasi,
Eyt janiyim awiliginda kaysi yuldan barasi. (x2)

http://www.box.net/shared/rqcklfj8q4

No comments: