Monday, June 14, 2010

Milli Monnar - Tukay 1909

This is from my father's notebook. His name was Fazil Sadri and he was born in Kobe, Japan. It is there that he learned to write in Tatar. This is most of a poem called "Milli Monnar", written by Abdullah Tukay.

MILLî MUNNAR

İşittim min kiçe: Birev cırlıy
 Çın biznifiçe matur, milli köy;
 Başka kile uylar törli-törli,
 Elle nindi zarlı, munlı köy.

 Üzlip-özlip kine eytip bire 
Tatar künli niler sizgenin, 
Miskin bulıp turgan öç yoz yılda 
Tekdir bizni niçik izgenin. 

Küpmi mihnet çikken biznin halik, 
 Küpmi küz yaşleri tügilgen, 
Milli hisler bilen yalkmlanıp, 
Sızılıp-sızılıp çığa künlinnen. 

Heyran bulıp, cırnı tınlap turdım, 
 Taşlap tüben dönya uylarm, 
 Küz aldımda kürgen tösli buldım, 
Bulgar hem Agıydil buylarm.

Tüzalmadım, bardım cırlavçıga, 
Didim: "Kardeş, bu köy nindi köy?" 
Cavabında milletteşim mina: 
"Bu köy bula, didi, Ellüki!"

No comments: