Tuesday, July 21, 2009

Epipe Notalar


_____________________________
____________________________
___________________
_________
____
__
_


ӘПИПӘ
(АПИПА)


1.

Бас, кызым, әпипә,
Син басмасаң, мин басам.
Синең баскан эзләреңә
Мин дә китереп басам.

2.

Бас, кызым, әпипә,
Син басмасаң, мин басам.
әпипәнең калачларын
Ашап калыйм ичмасам.

3.

Бас, кызым, әпипә,
Идәннәре селкенсен:
Идәннәре селкенсен дә
Кияү күңеле җилкенсен.

4.

Бас, кызым, әпипә,
Сындыр идән тактасын.
Сындырсаң идән тактасын,
Кияү түләр акчасын.

No comments: