Wednesday, July 22, 2009

Nogai Song - Nogai - Turkish

SÜYGEN CUREG (CIR) SEVEN YÜREK (ÞARKI)
Ereg nege ketesin, Uzaða neden gidiyorsun,
Mýttýn mý sen colundu ? Unuttun mu sen yolunu
Suyuv kuþlu bilesin, Sevgi güçlü biliyorsun
Ne zat boldý oyýndý ? Ne böldü düþünceni
Tereg bolsan,suygeným Aðaç olsan sevdiðim,
Capragý men onun Yapraðý benim onsun
Þeþegge aylansan Çiçeðe dönsen
Iyýsýmen men onun. Kokusuyum ben onun
Uzag boldum cýldýzdan Uzak kaldým yýldýzdan,
Carim meni kormiysin. Yarim beni görmüyorsun
Kelgenþe men uzaktan, Ben gelene kadar uzaktan
Karap endý býlmýysýn. Þimdi bakmayý bilmiyorsun
Eger cýldýz sen bolsan Eðer yýldýz sen olsan
Tusuvundý kararman Düþünceni gözlerim
Cýllar saklap arýmay, Yýllarca bekleyip yorulmadan
Kokke karap kalýrman Göðe bakýp kalýrým
Tereg bolup kalsamda Aðaç olup kalsamda
Senin üþün aldýnda Senin için önünde
Al þeþegey bolsamda Al çiçek olsamda
Curgen senýn colunda Yürüyen senin yolunda
Býlmegenler suyuvdu Bilmeyenler sevgiyi
Kormýy keter onu da. Görmeden gider onuda

No comments: